"מדובר בראש ממשלה העוסק בהישרדות פוליטית וחושש לחירותו"
ניסים משעל