אספרנטו

"אספרנטו הייתה ונשארה השפה הכי קלה בעולם"
פרופ' עמרי ונדל על ההיסטוריה של שפת האספרנטו
23/04/2017