"פתרון שתי המדינות לא מקובל עליי"
בן כספית ואריה אלדד