"שרה מתארת מצב של צייד ורדיפה בלתי פוסקת"
ניסים משעל