"החוק הזה הוא אות קלון לספר החוקים הישראלי!"
בן כספית ואריה אלדד