"תשושות נפש צעירות חוו תקיפות מיניות ע"י עובדים"
דנה ספקטור ורן שריג