"אני מתכוון לערער וזה חד משמעי מבחינתי!"
אילה חסון