"הפצועים שכבו ובכו, שניים נפטרו בביה"ח"
ניסים משעל