חיה בשביל לאכול או אוכלת בשביל לחיות?
אהוד אברהמסון