מה יעלה בגורלם של עובדי 'חיפה כימיקלים'?
איפה הכסף