ריאיון מיוחד עם תושב עזה שמייצר כיפות לישראלים
גבי גזית