"לעומת שדרנים אחרים מאיר לא התיימר להיות פרשן"
ספורט