"היום אני יודע כמה קשה לשמור על חדוות השידור"
ספורט