"מעיין אספה שקל לשקל כדי לממן את הניתוחים"
דנה ספקטור ורן שריג