"כמה קילומטרים מאיתנו ילדים חיים בתנאי מצוקה"
איריס קול