"היא צעקה 'אני לא מכוערת, זה הסימן המיוחד שלי'"
מיכל דליות