האם בלי היטלר עדיין הייתה שואה?
בן כספית ואריה אלדד