"בכל פעם שכלתי מגיעה נעלמים לי חפצים מהבית"
מיכל דליות