"שמחתי כשהשרה רגב ביקשה שהשמלה תחגוג את ירושלים"
אילה חסון