שלטון יחיד בוועדת החריגים של קופ"ח כללית
איפה הכסף