ירדנה ארזי חושפת: "הייתי במחנה עופרה"
מועדון ארוחת הבוקר