"כל הזמן משתמשים בשד העדתי! מה קשור?"
מועדון ארוחת הבוקר