"כשאני מדברת אני לא חושבת מי יאהב אותי ומי לא"
איריס קול