"קצב, לאן אתה רוצה לצאת בלילה? לסיבוב ברים?"
גבי גזית