"כשהיא שמחה צריך לבדוק מה רע קרה ליהודים"
יורם שפטל