הגרסה הישראלית של ה-'ברנינג מן'
דנה ספקטור ורן שריג