הגיע לכותל והחל לחלק שטרות של כסף
דנה ספקטור ורן שריג