אין הבדל בין חלב ערבי לחלב יהודי
דנה ספקטור ורן שריג