ויכוח בין מאבטחי רוה"מ למאבטחי נשיא טוגו
דידי לוקאלי