"אני לא מפחד מכלום אולי מזה הם פוחדים"
דנה ספקטור ורן שריג