האם הקניות ברשת 'הרגו' את תרבות הקניונים?
דנה ספקטור ורן שריג