"יש מפכ"ל שאוהב שהציבור לא יידע דברים"
דנה ספקטור ורן שריג