"גולדה מאיר עשתה את זלמן שזר?!"
מועדון ארוחת הבוקר