"אנחנו רוצים לחבר כמה שיותר מפעלים לגז טבעי"
איפה הכסף