"למרות שהתוצאה הסופית לא הייתה כמו שרציתי אני לא מצטער"
ספורט