"אף אחד לא הזמין את הממשלה להיכנס לצלחת שלי"
גבי גזית