"היה מיקרופון בתוך העץ הירוק מפלסטיק"
מועדון ארוחת הבוקר