"אני לא נותן לילד שלי חומר שאסי דיין היה מסניף"
מועדון ארוחת הבוקר