"מעשה כזה שיוצא מהחברה שלי מדאיג ומזעזע אותי"
גבי גזית