"אנחנו רוצים להפוך את העישון לדבר של העולם הישן"
ניסים משעל