"אנחנו באים עם אג'נדה שהשתילו לנו בטיפת חלב ולא מקשיבים לילד שלנו"
גבי גזית