"אין דבר כזה להסיר את העיניים מילד לשנייה"
זהבי עצבני