"לא קיבלתי טלפון משלדון אדלסון!"
מועדון ארוחת הבוקר