"שיעברו טיפולים שיחזירו אותם לבריאות ונורמליות"
ניסים משעל