"אם המצווה הייתה לכרות את היד זה גם היה בסדר?"
גבי גזית