עירעורו של אזריה - לקראת החלטת בית הדין
ניסים משעל