"לחשוף שוב את הזוגיות שלנו הייתה החלטה קשה"
איריס קול