"הרכבים הראשונים חולקו לבכירי המפלגה הנאצית"
איפה הכסף