ייחשפו מועדי השיחות בין נתניהו לאדלסון ורגב
בן כספית ואריה אלדד