האם עיריית פתח תקווה מנסה להילחם במבקשי מקלט?
גבי גזית